Øystein Molland Solberg

Øystein er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2010. Etter fysioterapiutdanningen jobbet Øystein ved Selli rehabiliteringssenter og i Klæbu kommune frem til 2012.

I 2013 fullførte han mastergraden i manuellterapi (Master of Musculoskeletal Physiotherapy) ved The University of Queensland i Australia. Øystein har siden 2014 jobbet som manuellterapeut med driftstilskudd og refusjonsrett ved Ullernklinikken og Aktifys i Oslo, Centerklinikken i Ullensaker og Åmot/Edland fysioterapi i Vinje.

Øystein har etterutdanning i blant annet idrettsmedisin, rehabilitering, radiologi og differensialdiagnostikk. Han har 130 timer videreutdanning i kognitiv atferdsterapi i fysikalsk medisin og rehabilitering.

I 2019 fullførte Øystein spesialistprogrammet i manuellterapi til Norsk fysioterapeutforbund.

Han har hatt driftstilskudd og refusjonsrett i Skiptvet siden 2018. Fra juli 2020 har Øystein hatt et engasjement for det medisinske støtteapparatet til Norges alpinlandslag.

Martin Lind Gaarden

Martin er utdannet fysioterapeut fra Danmark, University College of Northern Denmark i 2013. Fra 2013 til 2019 jobbet han som privatpraktiserende fysioterapeut i Sarpsborg og Fredrikstad før han begynte å jobbe med driftstilskudd og refusjonsrett på Skiptvet Fysikalske institutt.

Martin har etterutdanning og god erfaring med nyopererte, idrettsmedisin, barn- og ungdomsfysioterapi, geriatri, kognitiv atferdsterapi, parkinsonisme, cerebral parese og slagpasienter.

Øystein Molland Solberg

Øystein er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2010. Etter fysioterapiutdanningen jobbet Øystein ved Selli Rehabiliteringssenter og i Klæbu kommune frem til 2012.

I 2013 fullførte Øystein masterstudiumet i manuellterapi (Master of Musculoskeletal Physiotherapy) ved The University of Queensland i Australia. Han har siden 2014 jobbet som manuellterapeut med driftstilskudd og refusjonsrett ved Ullernklinikken og Aktifys i Oslo, Centerklinikken i Ullensaker og Åmot/Edland fysioterapi i Vinje.

Øystein har et variert utvalg kurs og etterutdanninger innen idrettsmedisin, trening og rehabilitering, trygdefaglige emner, behandling av kroniske smerte m.m. Han har 130 timer videreutdanning i kognitiv atferdsterapi i regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi.

I 2019 fullførte Øystein spesialistprogrammet i manuellterapi MNFF til Norsk Fysioterapeutforbund.

Han har jobbet med fast driftstilskudd og refusjonsrett i Skiptvet siden 2018.

Martin Lind Gaarden

Martin er utdannet fysioterapeut fra University College of Northern Denmark, i Aalborg, i 2013. Han har siden 2013 jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut ved ulike institutter i Sarpsborg og Fredrikstad. Siden 2015 har han jobbet med driftstilskudd og refusjonsrett hos Skiptvet Fysikalske Institutt.

Martin har bred erfaring med ulike pasientgrupper og diagnoser i alle aldre innen allmennfysioterapi.

Han har særlig interesse for smerteforståelse, kommunikasjon og aktiv rehabilitering.

Martin har kurs innen idrettsmedisin, slyngetrening, trykkbølgebehandling, barn- og ungdomsfysioterapi, kognitiv atferdsterapi m.m.

Martin er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)