«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å bli autorisert fysioterapeut må man fullføre en treårig bachelorgrad og ettårig lønnet turnustjeneste i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader, plager og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen.

Fysioterapeuter jobber helsefremmende og forebyggende med enkeltpersoner og grupper. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Mer informasjon:
https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi