• Prisene hos fysioterapeut eller manuellterapeut med offentlig driftsavtale er bestemt av staten
  • Alle pasienter må normalt betale egenandel, men unntaket er personer under 16 år,  godkjent yrkesskade fra NAV eller oppnådd frikort egenandelstak 2
  • Fysioterapi og manuellterapi registreres på frikort egenandelstak 2 (for 2020 er frikort egenandelstak 2 på kr 2176,-)

Hvis pasienten ikke møter til avtalt time, eller avbestiller senere enn arbeidsdagen før, må det betales gebyr for timen.
helsenorge.no har pasienten oversikt over hvilke egenandeler som er betalt.