Egenandelene er bestemt av helsemyndighetene. Egenandelstaket for 2024 er på 3165 kroner.

Fysioterapeut

  • Første konsultasjon: fra 331,-
  • Oppfølgende konsultasjon: fra 182,-

Manuellterapeut

  • Første konsultasjon: 374,-
  • Oppfølgende konsultasjon: fra 248,-

Følgende personer betaler ikke egenandel:

  • barn under 16 år
  • godkjent yrkesskade fra NAV (gjelder oppfølging for yrkesskaden)
  • vernepliktige
  • allerede oppnådd egenandelstak for inneværende år

helsenorge.no har pasienten oversikt over hvilke egenandeler som er betalt.

Mer informasjon:

Egenandeler for fysioterapitjenester fra 01.07.2023

Takster for fysioterapi fra 01.07.2023

NB: Pasienter som ikke møter til avtalt time (uten å avbestille på forhånd) må betale for timen. Dette gjelder selv om pasienten har frikort for inneværende år.