Vi er offentlig autorisert helsepersonell og tilbyr kunnskapsbaserte helsetjenester. Vi tilbyr undersøkelse og behandling av skader, plager og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Vi er opptatt av å se hele mennesket, og oppfølgingen hos oss vil derfor inkludere:

 • undersøkelse og vurdering
 • informasjon om våre vurderinger og prognose
 • målsetting og plan for videre oppfølging
 • henvisning til andre helsetjenester/ utredninger om nødvendig
 • behandling som kan inkludere både manuelle og aktive tiltak, samt råd om hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv
 • skriftlig tilbakemelding til fastlege eller andre helseaktører

Normal varighet på første konsultasjon er 60 minutter, mens oppfølginger kan vare fra 20-60 minutter. Tidsbruken på konsultasjonene vil tilpasses den enkeltes behov.

Eksempler på tilstander vi kan behandle er:

 • akutte skader og idrettsskader
 • rehabilitering etter kirurgi
 • belastningsskader
 • kroniske smerter eller sykdommer i muskler og ledd
 • hjerte-, lunge- og nevrologiske sykdommer

Behandlingen må alltid tilpasses den enkeltes behov. Behandlingen baseres på vitenskapelig litteratur/forskning, behandlerens erfaringer og pasientens ønsker. Eksempler på konkrete behandlinger kan være:

 • informasjon og forklaringer (eks gjennomgang av epikriser fra radiologiske undersøkelser eller spesialisthelsetjenesten)
 • manuelle tiltak som bløtvevsmobiliseringer, muskeltøyninger, traksjoner og leddmobiliseringer
 • aktivitet- og treningsveiledning
 • strukturert rehabilitering