Personer som har nedsatt allmenntilstand eller symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke oppsøke instituttet.

Dersom en person utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling skal pasienten få munnbind og behandlingen avsluttes.

Alle skal gjennomføre håndvask eller hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.

Ta med et rent håndkle til hver avtale.

Unngå generelt unødvendige berøringer i lokalet.

Hold god avstand til andre personer på venterommet.

Vask/ desinfiser treningsutstyret etter bruk.

Kast brukt papir i søppelkassen med en gang.

Vi følger de rådene vi fortløpende får fra Folkehelseinstituttet. Takk for hjelpen med å begrense smitte.